Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues

Barcelona

Província: Barcelona

Descripció de l'associació

Treballem per a fer més visible l’activitat professional de les investigadores, denunciem l’existència de situacions discriminatòries i els mecanismes que hi porten.

Organitzem reunions i seminaris i recolzem iniciatives que ens ajuden a ser conscients de que el “sostre de vidre” existeix però que el podem trencar. Actuem com a veu i nexe de comunicació i col·laboració obert a totes les investigadores en tots els camps.

Reclamem el compliment de les normatives europees per a la consecució de la paritat de sexes, sense malmetre l’excel·lència investigadora.

Col·laborem amb les administracions, institucions i fundacions nacionals i internacionals que promoguin accions positives, correctores del desequilibri de sexes a la recerca científica i tecnològica.

Reclamem als centres de recerca, les universitats i la indústria que posin en marxa plans d’acció per a detectar biaixos de gènere en els procediments d’admissió i promoció de personal, i que es promogui la conciliació entre la vida laboral, familiar i personal de dones i homes.

Informació addicional

Contacte

Adreça

Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues

C/ Lluis Solé i Sabaris 1

Barcelona

Barcelona

Sol·licita informació sobre el Programa DONES AMB IMPACTE