Forum Dona Activa

Badalona

Província: Barcelona

Descripció de l'associació

L’Assosiació Fòrum Dona Activa 2010 neix com una entitat sense ànim de lucre

Dedicada a facilitar, garantir i acompanyar a dones en el seu procés d’inserció social i laboral prenent com a base el seu creixement personal, per ajudar-les a desenvolupar les seves competències professionals amb plenitud i consciència. L’associació els proporciona eines, metodologies i activitats que faran possible l’èxit en el seu desenvolupament. També fomenta l’emprenedoria a través de les microempreses o l’autoocupació.

Fòrum Dona Activa desenvolupa diversos programes per a dones:
– Gira Mujeres de Coca-Cola per a dones emprenedores
– Programes de formació i inserció per a dones migrants
– i altres programes de formació, acompanyament i inserció laboral diversos.

Informació addicional

6ª Edición de GIRA Mujeres – UGRemprendedora

Contacte

Adreça

Forum Dona Activa

C/ Guasch 102, local 2

Badalona

Barcelona