Eúnoia Leadership

Eúnoia Leadership

Cardedeu

Província: Barcelona

Àmbit: Empresa - Consultoria

Descripció professional

Transformo els teus espais de treball en ecosistemes d’igualtat

  • Consultoria: Avaluo empreses i ONGs en diversitat, inclusió, gènere i interculturalitat. Dissenyo plans d’acció personalitzats, incloent Plans d’Igualtat, i dono suport i seguiment continu.
  • Suport a ONGs: Guio les ONGs en tot el cicle de projecte: propostes, planificació, implementació i avaluació, assegurant la igualtat de gènere i la inclusió.
  • Formació: Dissenyo i facilito capacitacions transformadores, equipant professionals en biaixos inconscients, diversitat, gènere i inclusió, competències interculturals, participació comunitària, i promoció de la salut.
  • Lideratge femení: Faig sessions personalitzades 1:1 per a dones líders, abordant desafiaments específics i fomentant l’efectivitat del seu lideratge. Empodero les dones perquè potenciïn la seva veu i transformin el futur que volem construir.

Informació addicional

Contacte

Persona de contacte: Beatriz Mallén Muñoz

Adreça

Eúnoia Leadership

Cardedeu

Barcelona