RMC Formació, orientació laboral i desenvolupament personal

Barcelona

Província: Barcelona

Àmbit: Educació - Formació

Descripció professional

La meva vocació creant serveis de formació, orientació laboral i acompanyament de persones comença l’any 2003 i continua prenent força i creativat amb la missió
de compartir eines de transformació personal i professional.
Sóc una professional autònoma que treballo de manera individual i en equip.

TRAJECTÒRIA LABORAL RMC FORMACIÓ
Formadora de competències transversals: gestió de les emocions; autoestima i apoderament; gestió de l’estrès; tallers de benestar i mindfulness.
Orientadora laboral per a persones en situació d’atur, treballadores en actiu i emprenedores.
Formadora de formadors/es i orientadors/es laborals.
Tallerista de desenvolupament personal i professional.
Coach i consultora per a particulars i empreses.
Tutora on-line.
Coordinadora de projectes formatius i d’inserció laboral de Formació ocupacional.
Atencions individuals i grupals.

Informació addicional

FORMACIÓ CREATIVA I A MIDA:
Competències transversals.
Habilitats comunicatives.
Autoconeixement.
Orientació laboral.
Formació per a docents.
Orientació per a referents d’ocupació.
Mentoring d’emprenedores.
Formació per a empreses.
Visual Thinking.
Desenvolupament personal i professional.
Gestió: del temps, de l’estrès i de les emocions.
Mindfulness i tallers per aforir el benestar.
Formació ocupacional, certificats de professionalitat

Contacte

Persona de contacte: Roser Montardit

Adreça

RMC Formació, orientació laboral i desenvolupament personal

Carrer Treball, 197, 7è-6a

Barcelona

Barcelona