SBD ADVOCATS. Advocats de Família

Sabadell

Província: Barcelona

Àmbit: Altres

Descripció professional

Si esteu buscant el millor advocat o advocada en dret de família, aquí podreu trobar-lo. La confiança de centenars de clients ens avala.
Separació, divorci i ruptura de parelles estables, amb fills i sense. Tant pels tràmits del mutu acord com de manera contenciosa.
Mesures provisionals prèvies i coetànees.
Recursos de reposició, apel·lació o cassació davant de resolucions o sentències amb què el client no està conforme.
Modificació de mesures definitives per canvi substancial en les circumstàncies: canvi de custòdia, custòdia compartida, extinció de lús del domicili familiar, modificació, reducció o extinció de la pensió daliments dels fills.
Visites per als avis i àvies, oncles i tietes i altres familiars.
Liquidació de règims econòmics matrimonials i divisió de patrimonis (adjudicació de finques, inscripció registral i tramitació davant de l'Oficina Liquidadora de Model 600).
Incompliments de resolucions judicials, execució de títol judicial.
Reconeixement i execucions de sentències dictades per tribunals estrangers (exequatur).
Acords prematrimonials, capitulacions matrimonials i pactes en previsió de ruptura.
Reclamació i impugnació de filiació. Adopció. 
Procediment penal derivat de conflictes familiars i de violència a l'àmbit de família o contra la dona (procediments per violència domèstica, de gènere; ordres de protecció, mesures cautelars).
Assessorament per a famílies reconstituïdes després d'un procés de ruptura familiar.

Som especialistes en dret de família i la nostra lletrada titular és la reconeguda i prestigiosa advocada, experta en dret de família, Sandra Burgos. 

Informació addicional

Som advocats i advocades ALTAMENT especialitzats en dret de família.

Més de 25 anys en l´àmbit del dret de família ens avalen.

La nostra alta capacitació i especialització en l´àmbit del dret de família ens fa un dels despatxos de dret de família de referència.

 

SOM EXPERTS EN PROCESSOS DE DIVORCI, SEPARACIÓ I RUPTURA DE PARELLA.

Contacte

Persona de contacte: Sandra Burgos advocada

Adreça

SBD ADVOCATS. Advocats de Família

Rambla 207, 4-1

Sabadell

Barcelona

Sol·licita informació sobre el Programa DONES AMB IMPACTE