VUCA SOLUTIONS, S.L.

Barcelona

Província: Barcelona

Àmbit: Dret

Descripció professional

PER QUÈ VUCA SOLUTIONS?

Vivim en un món VUCA on regeix la incertesa:

 • Volàtil, on els canvis són significatius i es succeeixen ràpidament i freqüent;
 • Incert (Uncertain), on els esdeveniments i els seus resultats esdevenen impredictibles i on augmenten els imprevistos;
 • Complex, on tot està interconnectat, generant confusió; i
 • Ambigu, on els senyals són difícils d’interpretar.

En aquest entorn caòtic, no serveixen velles receptes. En aquest nou paradigma, necessitem noves eines VUCA:

 • Visióque ens permeti projectar cap al futur actuant ara per a generar les fites que ens hi portin.
 • Enteniment (Understanding), comprensió per a dotar de sentit el que passa i liderar d’acord amb la Visió;
 • Claredat, per a donar sentit al caos, reforçant les prioritats reals i executant-les de forma clara, simple, senzilla.
 • Agilitat, amb capacitat de reacció davant dels esdeveniments.

VUCA SOLUTIONS agrupa professionals que exercim amb rigor el nostre assessorament, amb flexibilitat i adaptació al cas específic de cadascun dels nostres clients. A través d’un diàleg fluid, inclusiu i col·laboratiu, donem respostes que els orienten, des del compliment normatiu, a prendre decisions, enfrontar-se als canvis i assumir amb garanties el desenvolupament i el creixement dels seus projectes professionals i empresarials.

Informació addicional

ESTRUCTURACIÓ DE PROJECTES CREATIUS I PROTECCIÓ

 • Estructurem projectes empresarials al voltant d’actius intangibles: drets d’autor, programari, marques, dissenys, know-how, produccions audiovisuals, produccions editorials i tot tipus de creacions.
 • Estructurem projectes personals per a l’explotació de drets d’imatge, creació artística, drets d’autor, etc.
 • Dissenyem l’estratègia de protecció d’aquests actius: identifiquem la millor via de protecció per als nostres clients (marques, Registre de la Propietat Intel·lectual, dipòsits notarials, acords de confidencialitat…) guiem en l’elaboració de les estratègies de registre i protecció.
 • Col·laborem amb agents de propietat industrial per als registres davant de les oficines corresponents (OEPM, EUIPO…).
 • Col·laborem amb companys especialistes en dret societari i dret fiscal i tributari per a la millor definició d’aquests projectes.

NEGOCIACIÓ I CONTRACTACIÓ

 • Negociem l’explotació dels actius immaterials dels nostres clients i dels contractes mercantils per al desenvolupament de la seva activitat.
 • Redactem i/o revisem contractes per a la millor protecció i explotació dels actius dels nostres clients i dels seus negocis: contractes de llicència, contractes de producció, contractes de cessió de drets, etc.

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

 • Extrajudicial:
  • Intervenim en negociacions, mediacions, conciliacions per a construir solucions beneficioses per a les parts i per a la consecució dels seus objectius.
  • Intervenim en la gestió de conflictes a PIMES i empreses familiars.
 • Procediments judicials: intervenció en procediments judicials civils i mercantils en defensa dels interessos dels nostres clients.

ASSESORAMENT DE PROJECTES IMMOBILIARIS

 • Assessorem operacions immobiliàries i gestionem projectes d’inversió i/o desinversió immobiliària.
 • Per a aquestes operacions, comptem amb una estreta xarxa de col·laboradors (fiscalistes, urbanistes, arquitectes, etc.), en la nostra mateixa línia de treball.

Contacte

Persona de contacte: Maria Teixidor

Adreça

VUCA SOLUTIONS, S.L.

C/ PARÍS, 175 4º2ª

Barcelona

Barcelona