ANNA BARBERAN DOMENECH

Barcelona

Província: Barcelona

Àmbit: Comercial - Ventes

Descripció Professional

ASSEGURANCES AXA –

Què ofereix ?

Ofereixo assessorament sobre assegurances de tot tipus amb el suport de tot un equip punter en el mercat així com de diversos brokers i mediadors de referencia que també us poden ajudar.

Contacte