Gemma Garcia Reverte

Sant Quirze del Vallès

Província: Barcelona

Àmbit: Màrqueting - Comunicació - Publicitat

Descripció Professional

Escriure bé és més que escriure correctament.
És escriure amb eficàcia, fer que la comunicació es produeixi.
El secret? Saber-se posar en el lloc del lector. Aquesta és la meva expertesa.

Què ofereix ?

✒️ Coescriptura o redacció d’originals a partir de brífings amb els autors.
✒️ Reescriptura d’originals perquè la redacció sigui clara, coherent i efectiva.
✒️ Redacció per a pàgines web.
✒️ Redacció de guions per a àudio i vídeo.
✒️ Síntesi i redacció de continguts per a infografies.
✒️ Adaptació de continguts per a aprenentatge en línia.
✒️ Auditoria de textos i assessorament.
✒️ Correcció d’estil en català i castellà.
✒️ Correcció ortotipogràfica i gramatical en català i castellà.
✒️ Traducció català<>castellà.
✒️ Traducció anglès / francès / italià > català / castellà.
✒️ Coordinació de traduccions castellà / català > anglès / alemany / francès a càrrec de professionals nadius.
✒️ Formació presencial, virtual i online per capacitar-se en tècniques de redacció en l’àmbit professional.

Contacte