Patrícia Guardiola Cros

Barcelona

Província: Barcelona

Àmbit: Recursos Humans

Descripció Professional

Sòcia-Directora en ASEMON CONSULTORS LABORALS SL .Diplomada Relacions Laborals. Llicenciada en Ciències del Treball. Agent d’Igualtat d’oportunitats. Mediació Sòcio-Laboral. RRHH-RSC. Dret Laboral

Què ofereix ?

Serveis de gestió laboral, processos de l'àrea juridicolaboral, assessorament en l'àmbit del dret laboral i de seguretat social, serveis d'externalització de la gestió laboral, auditoria laboral i reestructuració empresarial, intervenció en expedients de regulació i formadora en matèries de l'àmbit jurídic laboral i Dret del Treball. Compliance Laboral i #RRHH.
Agent d'Igualtat. Drets de conciliació i plans d'igualtat.

Contacte