Rosalba Llorens

Barcelona

Província: Barcelona

Àmbit: Informàtica - TIC - Telecomunicacions

Descripció Professional

Diferents perfils segons l’àmbit:
.- En l’àmbit tecnològic, adjunta a la Direcció Comercial de Sector Public de Seidor, definint estratègia de negoci, definint e implantant la operativa de suport de la direcció i coordinant els equips de treball (equips mutlidisciplinars formats per gent de la propia direcció, d’altres direccions i també d’altres empreses amb les que formem aliances).
.- En l’àmbit tecnològic, responsable de Sostenibilitat del Cercle Tecnològic de Catalunya, definint polítiques, establint aliances, concretant projectes,…, i treballant de forma conjunta per a consolidar el Cercle com a entitat de referència entre els seus associats i en el seu ecosistema, en l’àmbit de la sostenibilitat (econòmica, social i ambiental)

Què ofereix ?

Il.lusió, Energia, Foco, i Resultats (tangibilització de idees en realitats).
Ofereixo la capacitat de treballar de forma eficient amb les persones aconseguint els resultats que s’han prèviament definit com a objectius dins d’una estrategia de canvi o de creació.

Contacte

Sol·licita informació sobre el Programa DONES AMB IMPACTE