Sara Sanchís Rodríguez

Sant Cugat del Vallès

Província: Barcelona

Àmbit: Dret

Descripció Professional

Advocada experta en dret processal civil i mercantil, també concursal. Àmplia experiència davant dels Jutjats Civil i Mercantils en tot el territori espanyol. La meva especialitat és evitar el procediment judicial a través de una bona negociació extrajudicial, cercant sempre el millor resultat pel meu client. Si finalment és necessari arribar a un procediment judicial, els resultats m’avalen en procediments amb resultat satisfactori pel client. He estat al càrrec de la direcció lletrada de procediments judicials de tot tipus en les banques civil i mercantil, des de procediments successoris, a dret immobiliari, contrucció, dret audiovisual entre d’altres. El meu extens coneixement del dret civil i mercantil també em permeten assessorar els meus clients en la redacció dels seus contractes, en la negociació dels mateixos y la fase d’execució d’aquests. La majoria dels meus clients son persones jurídiques o empresaris individuals.

Què ofereix ?

Ofereixo els meus serveis professionals, però també, la possibilitat de crear sinergies amb altres professionals i impartir formacions en les àrees en les que sòc experta.

Contacte

Sol·licita informació sobre el Programa DONES AMB IMPACTE