Victoria Scarpato Bravo

Barcelona

Província: Barcelona

Àmbit: Empresa - Consultoria

Descripció Professional

Analista qualitativa de mercats, CX designer, strategic planner i design thinker

Què ofereix ?

Serveis d’investigació de mercats, planificació estratégica i innovació

Contacte