Virginia Carreras

Virginia Carreras

Sant Cugat del Vallès

Província: Barcelona

Àmbit: Empresa - Consultoria

Descripció Professional

Sóc fundadora de Smart Equality des d’on ajudo a les empreses a pendre consciència de la importància de la igualtat de tracte i oportunitats de dones i homes. Ser conscients dels biaixos de gènere que tenim al nostre dia a dia és el primer pas per poder passar a l’acció d’una manera efectiva.

Pel meu compromís amb l’impuls del talent femení, també sóc sòcia i secretària de la Junta de l’associació ADE Vallès.

Què ofereix ?

Tallers de sensibilització sobre biaixos de gènere inconscients.

Tallers de comunicació inclusiva i no sexista.

Formacions especialitzades per empreses: com iniciar un pla d’igualtat i realitzar-lo assolint tots els requisits legals, perspectiva de gènere als processos de selecció i contractació, entre d’altres.

Anàlisis de dades amb perspectiva de gènere.

Intel·ligència artificial i biaixos de gènere: tallers, xerrades i investigacions de mercat.

Projectes innovadors a favor de la igualtat de gènere.

Contacte

Sol·licita informació sobre el Programa DONES AMB IMPACTE