1 plaça de programadora CIDO

Palafrugell

Publicat el: 23/05/2024 |

Modalitat: |

Província: |

/

Dades de l'oferta de treball

Publicada: 23/05/2024

Modalitat de Treball:

Tipus de Contracte:

Tipus de Jornada:

Descripció de l'oferta de treball

És el procés selectiu per proveir el lloc de treball de programador/a, (grup A2), en règim de
funcionari/ària interí/ina de programa, pel sistema de concurs oposició, de l’Ajuntament de
Palafrugell.
Característiques de la convocatòria del lloc de treball:
Grup Classe de personal Nombre d’efectius
convocats
Lloc de treball a proveir
A2 Funcionari/ària interí/ina
de programa 1 Programador/a
Característiques:
1.Funcions principals del lloc:
Desenvolupar el programari necessari per la interconnexió entre les diferents aplicacions corporatives,
d’acord amb les directius del seu superior immediat i les disposicions legals vigents, amb l’objectiu
d’aconseguir un sistema informàtic més eficient que doni suport al personal de l’Ajuntament i a la
ciutadania.

Requeriments mínims

Grau en Enginyeria Informàtica, Grau en Enginyeria de Sistemes, Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicacions, o titulació equivalent.

Nivell C1 de català

A2 – Grau universitari (correspondència amb diplomatures)

 

Com inscriure's a la formació?

Inscriure’s al link: https://cido.diba.cat/oposicions/17420016/1-placa-de-programador-ajuntament-de-palafrugell

Persona de contacte: RRHH Ajuntament Palafrugell

Sol·licita informació sobre el Programa DONES AMB IMPACTE