Administrativa de Recursos Econòmics

Barcelona

Publicat el: 23/10/2023 |

Modalitat: |

Província: |

/

Dades de l'oferta de treball

Publicada: 23/10/2023

Modalitat de Treball:

Tipus de Contracte:

Tipus de Jornada:

Descripció de l'oferta de treball

Té com a missió principal participar en la gestió eficient i eficaç dels recursos econòmics de l’entitat, contribuint a la viabilitat econòmica dels projectes, a la correcta imputació i comptabilització econòmica, al compliment de terminis i a l’establiment de criteris de millora de la viabilitat.

BARCELONA – BARCELONÈS – 08004 BARCELONA

Detall de les funcions del lloc de feina

Funcions a desenvolupar:

Gestió comptable dels projectes i entitats:

 • Emissió de factures, imputació comptable i control de cobrament.
 • Elaboració dels pressupostos que se li assignin
 • Comptabilització i registre de costos
 • Emissió de pagaments bancaris
 • Seguiment de comptes bancaris i targetes vinculades
 • Detecció de desviacions de despesa i proposta de mesures correctores
 • Traçabilitat de la documentació vinculada a la gestió de caixa
 • Elaboració d’informes que se li encarreguin; control de costos, anàlisi de desviacions, propostes de millora, etc.
 • Participar en la gestió i tramitació d’impostos

Condicions del lloc de treball

 • Contracte laboral indefinit
 • Jornada completa
 • Salari mensual brut 1449
 • Altres beneficis: 1449 x 14 pagues

Requeriments mínims

 • Experiència 2 anys.  formació bàsica; cicle formatiu de grau mig o superior en comptabilitat o similars.  formació complementària; en pla anual comptable i gestions fiscals.  experiència professional: 2 anys d’experiència en els àmbits descrits en l’oferta
 • Títol fp de grau mig
 • Administració i finances
 • Català (parlat c1 – d.funcional, escrit c1 – d.funcional)
 • Competències / coneixements:  competències/habilitats necessàries per al desenvolupament en el lloc de treball: o orientació als resultats; optimitzar els recursos i el temps en la realització de les tasques per a l’assoliment dels resultats o qualitat de la feina ben feta; cercar l’excel·lència i la millora contínua, desenvolupant les funcions encomanades de forma rigorosa o iniciativa; actitud proactiva i resolutiva, involucrant-se satisfactòriament en la seva feina o capacitat d’aportar valor afegit a la feina; incrementar la qualitat i productivitat de les tasques desenvolupades o capacitat de gestionar diferents càrregues de feina o orientació a compliment de terminis i resultats, cercant la millora contínua

Com inscriure's a la formació?

Inscriure’s al link https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06051896

Persona de contacte: Jordi