Administrativa Serveis Laborals

Barcelona

Publicat el: 15/07/2022 |

Modalitat: |

Província: |

Salari: 18239€

- 20639€

/

Dades de l'oferta de treball

Publicada: 15/07/2022

Salari: 18239€

- 20639€

Modalitat de Treball:

Tipus de Contracte:

Tipus de Jornada:

Descripció de l'oferta de treball

En relació al suport administratiu a la Direcció de Serveis Laborals i Jurídics: Transmissió d’informació i dades de personal que aquesta encarregui (absentisme laborals, rotacions, etc.) Elaborar i presentar els documents de treball que s’encarreguin (elaboració de formats i registres de personal) Suport en la realització de calendaris i torns de treball del personal dels centres i serveis. En relació a la gestió de les altes i baixes del personal adscrit als centres i serveis: Recollir la documentació i informació necessària per al registre d’altes i baixes del personal. Remetre les altes i baixes del personal a l’administració competent Remetre la documentació del personal que s’escaigui (contractes, altes i baixes) a la Direcció del Centre o Servei al que està adscrit. En relació a l’elaboració del contractes laborals i les nòmines, IRPF, model 190 i altres necessaris en la gestió del personal: Realitzar les tramitacions necessàries per al càlcul de les nòmines mensuals, seguretat social i IRPF Mantenir, controlar i custodiar l’arxiu de la documentació laboral que fa referència a altes i baixes del personal i nòmines, en suport paper i informàtic. Tramitació dels contractes laborals Arxivar correctament la documentació en paper i electrònica vetllant per la confidencialitat

Requisits

 • Experiència 1 anys. 1 any en administració , gestió de nòmines i relacions laborals .
 • Administració i finances
 • Català (parlat c1 – d.funcional, escrit c1 – d.funcional)
 • Competències / coneixements: formació professional, de grau mitjà o superior en l’ àmbit administratiu. formació complementària en gestió de nòmines i seguretat social coneixements del programa a3 i siltra

Condicions del lloc de treball

 • Contracte laboral indefinit
 • Jornada completa
 • Altres beneficis: salari brut mensual entre 1302-1474 x 14 pagues

Requeriments mínims

 • Experiència 1 anys. 1 any en administració , gestió de nòmines i relacions laborals .
 • Administració i finances
 • Català (parlat c1 – d.funcional, escrit c1 – d.funcional)
 • Competències / coneixements: formació professional, de grau mitjà o superior en l’ àmbit administratiu. formació complementària en gestió de nòmines i seguretat social coneixements del programa a3 i siltra

Com inscriure's a la formació?

Inscriure’s al link: https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06022574

Persona de contacte: Jordi