Administrativa Serveis laborals

Barcelona

Publicat el: 17/05/2022 |

Modalitat: |

Província: |

Salari: 1302€

- 1474€

/

Dades de l'oferta de treball

Publicada: 17/05/2022

Salari: 1302€

- 1474€

Modalitat de Treball:

Tipus de Contracte:

Tipus de Jornada:

Descripció de l'oferta de treball

Donar suport de secretariat a la Direcció General de l’entitat i a la Direcció de Serveis Laborals i Jurídics realitzant tasques administratives de gestió del personal d’acord amb les instruccions de la Direcció de Serveis Laborals i Jurídics. Salari brut anual de 18.239 a 20639 eu.

Detall de les funcions del lloc de feina:

En relació al suport administratiu a la Direcció de Serveis Laborals i Jurídics: Transmissió d’informació i dades de personal que aquesta encarregui (absentisme laborals, rotacions, etc.) Elaborar i presentar els documents de treball que s’encarreguin (elaboració de formats i registres de personal) Suport en la realització de calendaris i torns de treball del personal dels centres i serveis. En relació a la gestió de les altes i baixes del personal adscrit als centres i serveis: Recollir la documentació i informació necessària per al registre d’altes i baixes del personal. Remetre les altes i baixes del personal a l’administració competent Remetre la documentació del personal que s’escaigui (contractes, altes i baixes) a la Direcció del Centre o Servei al que està adscrit. En relació a l’elaboració del contractes laborals i les nòmines, IRPF, model 190 i altres necessaris en la gestió del personal: Realitzar les tramitacions necessàries per al càlcul de les nòmines mensuals, seguretat social i IRPF Mantenir, controlar i custodiar l’arxiu de la documentació laboral que fa referència a altes i baixes del personal i nòmines, en suport paper i informàtic. Tramitació dels contractes laborals Arxivar correctament la documentació en paper i electrònica vetllant per la confidencialitat.

Requeriments mínims

  • Experiència 1 anys. 1 any en administració , gestió de nòmines i relacions laborals .
  • Administració i finances
  • Català (parlat c1 – d.funcional, escrit c1 – d.funcional)
  • Competències / coneixements: Formació professional, de grau mitjà o superior en l’ àmbit administratiu. Formació complementària en gestió de nòmines i seguretat social Coneixements del programa A3 i Siltra

Com inscriure's a la formació?

Envía CV: jordiau@sinergia.org

Des de: https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06018310

Persona de contacte: Jordi Autet