Coordinadora Projecte Pro Infància

Tarragona

Publicat el: 09/01/2023 |

Modalitat: |

Província: |

Àmbit: |

Salari: 1337€

- 1337€

/

Dades de l'oferta de treball

Publicada: 09/01/2023

Salari: 1337€

- 1337€

Modalitat de Treball:

Tipus de Contracte:

Tipus de Jornada:

Descripció de l'oferta de treball

Àmbit:

Descripció de l’oferta

Té com a missió principal el bon funcionament dels projectes que se li assignin, entre els quals el programa Pro-Infància com ha entitat coordinadora i prestadora de serveis, fent el seguiment del mateix i vetllant per la correcta execució segons el planificat i el territori assignat

TARRAGONA – TARRAGONÈS – 43130 TARRAGONA

Detall de les funcions del lloc de feina

– Responsabilitzar-se de l’execució del projecte i vetllar per una viabilitat econòmica, tècnica i social amb una prestació de qualitat. – Coordinar i donar indicacions de suport a les entitats prestadores, vetllant pel seu bon funcionament i fent el seu seguiment. – Donar suport a la interlocució i representativitat externa de l’Entitat. – Participar en la planificació i gestió dels RRHH – Gestionar els serveis executats com a entitat prestadora – Responsabilitzar-se de la conservació d’infraestructura del servei – Responsabilitzar-se de la gestió de la documentació del servei. – Executar les directrius marcades per l’òrgan directiu mitjançant la Direcció de l’Entitat.

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral indefinit
  • Jornada parcial (25 hores – jornada setmanal)
  • Salari mensual brut 1337

Requeriments mínims

Requisits

  • Experiència 2 anys. 2 anys d’experiència en els àmbits descrits en l’oferta
  • Pedagogia, psicologia, educació social , treball social
  • Català (parlat c1 – d.funcional, escrit c1 – d.funcional)
  • Competències / coneixements:  formació bàsica; diplomatura, grau o llicenciatura en educació social, treball social, psicologia, pedagogia o altres similar de l’àmbit de les ciències socials.  formació complementària; en l’àmbit d’infància i col·lectius en risc. o capacitat de lideratge; incidir i influir sobre els altres de manera satisfactòria per un assoliment comú del treball òptim. o orientació als resultats; optimitzar els recursos i el temps en la realització de les tasques per a l’assoliment dels resultats o qualitat de la feina ben feta; cercar l’excel·lència i la millora contínua, desenvolupant les funcions encomanades de forma rigorosa o iniciativa; actitud proactiva i resolutiva, involucrant-se satisfactòriament en la seva feina o capacitat d’aportar valor afegit a la feina; incrementar la qualitat i productivitat de les tasques desenvolupades o capacitat de gestionar diferents càrregues de feina o orientació a compliment de terminis i resultats, cercant la millora contínua

Com inscriure's a la formació?

Enviar CV a: jordiau@sinergia.org   o   Inscriure’s al link: https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06032588

Persona de contacte: Jordi Autet