Docent de cuina i sala

Sant Gregori

Publicat el: 28/02/2023 |

Modalitat: |

Província: |

/

Dades de l'oferta de treball

Publicada: 28/02/2023

Modalitat de Treball:

Tipus de Contracte:

Tipus de Jornada:

Descripció de l'oferta de treball

Descripció de l’oferta

Es Cerca un/a docent per impartir 2 formacions, en horari de matins. Una formació és de Sala i barra de 150 hores. I l’altre formació és de cuina, concretament és un Certificat de professionalitat de nivell 1, de 270 hores.

GIRONA – GIRONÈS – 17150 SANT GREGORI

Detall de les funcions del lloc de feina

– Revisió i actualització del temari – Impartició del temari – Avaluació de l’alumnat.

Requeriments mínims

Requisits

  • Experiència 2 anys. – es demana titulació especialitzada en cuina i/o sala: complir com a mínim algun dels següents requisits: – llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents. – diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents. – tècnic o tècnic superior de la família professional hosteleria i tu-risme – certificat de professionalitat de nivell 2 o 3 de la família professio-nal hosteleria i turisme – es demana experiència docent, disposar de 2 anys d’experiència docent acreditable o disposar del certificat de docència per a la formació o alguna titulació universitària en l’especialitat de magisteri, pedagògia o psicopedagogia. – es demana 2 anys d’experiència mínima professional en el sector de l’hostaleria
  • Títol fp de grau superior
  • Títol fp de grau superior – hostaleria i turisme
  • Català (parlat b1 – llindar, escrit b1 – llindar)
  • Competències / coneixements: – capacitat comunicativa – lidertage – capacitat organitzativa
  • Disponibilitat de vehicle
  • Permisos de conduir: b

Com inscriure's a la formació?

Enviar CV a jordiau@sinergia.org

O inscriure’s a https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06036180

Persona de contacte: Jordi Autet