DOCENT INFORMÀTICA I COMUNICACIONS PER A JOVES

Rubí

Publicat el: 23/05/2022 |

Modalitat: |

Província: |

- 1200€

/

Dades de l'oferta de treball

Publicada: 23/05/2022

- 1200€

Modalitat de Treball:

Tipus de Contracte:

Tipus de Jornada:

Descripció de l'oferta de treball

L’Oficina de Formació de Rubí Forma precisa DOCENT DE L’ESPECIALITAT D’INFORMÀTICA I COMUNICACIONS PER A JOVES amb horari parcial entre 15 i 20 hores setmanals en horari de matí. La ubicació del lloc de treball és a Rubí. Aquest lloc vacant exigeix experiència laboral en el sector del muntatge i manteniment d’ordinadors i capacitació docent demostrable.

Detall de les funcions del lloc de feina:

Desenvolupar el CV formatiu del PFI Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics IC01. Conduir un grup entre 15 i 17 joves sense graduat escolar en l’adquisició de les competències i capacitats vinculades a l’ofici. Impartir la formació teòrico-pràctica recollida en el programa Formació Inserció de l’especialitat auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics.

Requeriments mínims

  • Experiència 2 anys. Imprescindible competència docent i coneixements de l’ofici amb la finalitat de ajudar a les persones joves participants a adquirir la competència per a realitzar operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes micro informàtics, perifèrics i xarxes de comunicació de dades, operant amb la qualitat indicada i actuant en condicions de seguretat i de protecció ambiental amb responsabilitat i iniciativa personal.
  • TÍTOL FP DE GRAU SUPERIOR
  • títol fp de grau superior – informàtica
  • Competències / coneixements: Capacitació docent i conducció d’equips. Motivació per treballar amb el col·lectiu jove.

Com inscriure's a la formació?

Persona de contacte: Rosa