Estudiant STEAM- Enginyeria Tecnologies Renovables

Barcelona

Publicat el: 13/09/2022 |

Modalitat: |

Província: |

/

Dades de l'oferta de treball

Publicada: 13/09/2022

Modalitat de Treball:

Tipus de Contracte:

Tipus de Jornada:

Descripció de l'oferta de treball

Referència 00098

Admissió de sol·licituds: obert

Motiu de l’oferta formativa: Suport en l’anàlisi de futures implementacions de sistemes de respostatge amb tecnologies renovables de respostatge dels autobusos (GNC, Hidrògen, biogàs, etc.). TMB aposta fermament per la igualtat d’oportunitats i, d’acord amb els seus plans vigents en la matèria, ha dissenyat aquest programa amb la finalitat de promoure les pràctiques professionals de dones que estiguin cursant actualment les seves carreres universitàries dins de l’especialitat STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria o Matemàtiques), especialitats amb una baixa representació per part del col·lectiu femení dins del món laboral.

Competències del projecte formatiu
Persona responsable, dinàmica, creativa, amb entusiasme, ètica de treball, treball en equip i resiliència.
Capacitat analítica.
Coneixements industrials en gasos i les seves instal·lacions.
Capacitat de gestió del propi temps.
Requisits
Enginyeria Industrial / Enginyeria Mecànica / Enginyeria de l’energia / Enginyeria de l’energia i sostenibilitat / o similars. A més: Idiomes: Mínim Nivell B2 d’Anglès.
Funcions
Elaboració pla d’activitats per pilot de repostatge de biogàs o hidrogen a Zona Franca.
Anàlisi de mercat i recerca de projectes semblants.
Anàlisi de les instal·lacions existents de gas a Zona Franca.
Propostes de proves pilots que es podrien realitzar. Anàlisi de les propostes i conclusions.
Realitzar informe i presentació de l’estudi realitzat.
Centre on es realitzaran les pràctiques
Triangle (haurà de realitzar desplaçaments a altres cotxeres).
Altres beneficis oferts
Passi de transport gratuït durant l’stage a la companyia.
Opció de participar en programes formatius interns (competencials, idiomes…).
Participarà en un projecte punter dins d’una companyia de referència a nivell internacional en l’àmbit del transport i la mobilitat, amb una durada d’entre 6 mesos i 1 any.
* Caldria especificar al CV l’horari que es podria realitzar (hores de pràctiques disponibles). Les pràctiques es realitzaran en torn de matí.

* Només es trucarà a les estudiants que millor s’ajustin el seu perfil acadèmic a la nostra oferta de pràctiques.

Requeriments mínims

Enginyeria Industrial / Enginyeria Mecànica / Enginyeria de l’energia / Enginyeria de l’energia i sostenibilitat / o similars. A més: Idiomes: Mínim Nivell B2 d’Anglès.

Com inscriure's a la formació?

Inscriure’s al Link: https://www.tmb.cat/ca/-/oferta-practiques-98-estudiant-d-enginyeria-stem

Persona de contacte: RRHH TMB