Estudiant STEAM. Planificació estratègica de l’operació de Metro

Barcelona

Publicat el: 13/09/2022 |

Modalitat: |

Província: |

/

Dades de l'oferta de treball

Publicada: 13/09/2022

Modalitat de Treball:

Tipus de Contracte:

Tipus de Jornada:

Descripció de l'oferta de treball

Referència 00099

Admissió de sol·licituds: obert

Motiu de l’oferta formativa: Suport en l’elaboració del model predictiu de demanda, model predictiu d’ocupació i estudis relacionats amb la mobilitat. TMB aposta fermament per la igualtat d’oportunitats i, d’acord amb els seus plans vigents en la matèria, ha dissenyat aquest programa amb la finalitat de promoure les pràctiques professionals de dones que estiguin cursant actualment les seves carreres universitàries dins de l’especialitat STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria o Matemàtiques), especialitats amb una baixa representació per part del col·lectiu femení dins del món laboral.

Competències del projecte formatiu
Persona responsable, dinàmica, creativa, amb entusiasme, ètica de treball, treball en equip i resiliència.
Capacitat analítica.
Coneixements estadístics (regressions, models predictius…).
Coneixements informàtics (R, Phyton, Matlab…).
Requisits
Estudiant de Grau d’informàtica / Grau de Matemàtiques / Màster en Bigdata / Enginyeria de Camins / o similars.
Funcions
Participació en l’elaboració d’estudi de les prediccions de demanda 2022 – 2030.
Suport en la modelització de models predictius d’ocupació de trens – estacions.
Suport en el projecte de geolocalització de la demanda en esdeveniments d’impacte a Metro.
Elaboració de presentacions de resultats (donar suport a la project manager).
Elaboració pla d’activitats.
Elaboració d’estudis (donar suport a la project manager).
Generació del model estadístic.
Centre on es realitzaran les pràctiques
Edifici corporatiu de TMB – Zona Franca. Puntualment farà desplaçaments al centre de treball de TMB de Mundet.
Altres beneficis oferts
Passi de transport gratuït durant l’stage a la companyia.
Opció de participar en programes formatius interns (competencials, idiomes…).
Participarà en un projecte punter dins d’una companyia de referència a nivell internacional en l’àmbit del transport i la mobilitat, amb una durada d’entre 6 mesos i 1 any
* Caldria especificar al CV l’horari que es podria realitzar (hores de pràctiques disponibles). Les pràctiques es realitzaran en torn de matí.

* Només es trucarà a les estudiants que millor s’ajustin el seu perfil acadèmic a la nostra oferta de pràctiques.

Requeriments mínims

Estudiant de Grau d’informàtica / Grau de Matemàtiques / Màster en Bigdata / Enginyeria de Camins / o similars.

Com inscriure's a la formació?

Inscriure’s al link: https://www.tmb.cat/ca/-/oferta-practiques-99-estudiant-d-enginyeria

Persona de contacte: RRHH TMB