Estudiant STEAM- Projecte de Ciberseguretat

Barcelona

Publicat el: 13/09/2022 |

Modalitat: |

Província: |

/

Dades de l'oferta de treball

Publicada: 13/09/2022

Modalitat de Treball:

Tipus de Contracte:

Tipus de Jornada:

Descripció de l'oferta de treball

Referència 00097

Admissió de sol·licituds: obert

Motiu de l’oferta formativa: Projecte creació directori actiu per l’entorn OT (sistemes operacionals de Metro).

Competències del projecte formatiu
Eficàcia personal: iniciativa, flexibilitat, orientació a resultats i organització del propi temps.
Interpersonals: orientació al client, treball en equip i comunicació eficaç.
Gestió d’idees i informació: pensament analític, creativitat i innovació.
Predisposició i motivació.
Requisits
Estudiant d’Enginyeria Informàtica / Telecomunicacions o similars
Funcions
– Anàlisi de l’estat actual de cada sistema operacional de Metro.
– Anàlisi estat de l’art en relació a aquesta iniciativa.
– Elaboració proposta més adient per la companyia.
– Definició d’un procediment de gestió del cicle de vida dels usuaris.
– Definició de les polítiques de seguretat associades (usuaris, màquines, rols, etc.).
– Implementació del Directori Actiu per l’entorn dels sistemes operacionals independent de la xarxa IT.
Centre on es realitzaran les pràctiques
Centres TMB (haurà de realitzar desplaçaments)
Altres beneficis oferts
Passi de transport gratuït durant l’stage a la companyia.
Opció de participar en programes formatius interns (competencials, idiomes…).
Participarà en un projecte punter dins d’una companyia de referència a nivell internacional en l’àmbit del transport i la mobilitat, amb una durada d’entre 6 mesos i 1 any
* Caldria especificar al CV l’horari que es podria realitzar (hores de pràctiques disponibles). Les pràctiques es realitzaran en torn de matí.

* Només es trucarà a les estudiants que millor s’ajustin el seu perfil acadèmic a la nostra oferta de pràctiques.

Requeriments mínims

Estudiant d’Enginyeria Informàtica / Telecomunicacions o similars

Com inscriure's a la formació?

Inscriure’s al link: https://www.tmb.cat/ca/-/oferta-practiques-97-estudiant-d-enginyeria-stem

Persona de contacte: RRHH TMB