Professional d’atenció directa llar – residència

Sant Cugat del Vallès

Publicat el: 12/05/2023 |

Modalitat: |

Província: |

Àmbit: |

/

Dades de l'oferta de treball

Publicada: 12/05/2023

Modalitat de Treball:

Tipus de Contracte:

Tipus de Jornada:

Descripció de l'oferta de treball

Àmbit:

Descripció de l’oferta

El Servei d’Inserció de Rubí Forma precisa professionals d’atenció directa llar residència amb horari de dies feiners de 17.15 a 22.15h o de 22.00 a 09.00h, dies festius de 10.00 a 22.00h o de 22.00 a 10.00h i amb ubicació a Sant Cugat del Vallès. Informem que les persones interessades en aquesta oferta seran contactades pel nostre centre RUBÍ FORMA mitjançant correu electrònic per tal de vehicular la candidatura amb la gestió d’aquesta oferta de treball.

BARCELONA – VALLÈS OCCIDENTAL – 08197 SANT CUGAT DEL VALLES

Detall de les funcions del lloc de feina

Atenció directa de la persona usuària del servei Aplicar i fer seguiment del programa individual amb la finalitat d’assolir els objectius de qualitat de vida proposats dins l’entorn de la llar, de la inclusió social i participació comunitària i familiar Participar a les reunions aportant informació, idees i solucions relatives al servei i a les persones usuàries Realitzar, fomentant la participació de les persones usuàries, la preparació dels àpats Supervisar la realització de les tasques de la llar per part de les persones usuàries Supervisar l’equipatge i objectes de les persones usuàries, material i de la llar i instal·lacions i reportar qualsevol incidència. Administrar les medicacions, segons pautes mèdiques, a les persones usuàries que ho requereixin Portar l’administració de l’economia de la llar i també de l’economia de cada una de les persones usuàries Realitzar l’inventari de roba, amb la supervisió de la responsable de treball familiar, d’acord amb els períodes fixats per a cada servei Detecció i comunicació a la coordinadora de llars de possibles necessitats Tenir en compte i respectar els drets, interessos, motivacions, desitjos i decisions de les persones usuàries, sempre des del vessant de la responsabilitat i el compliment dels deures Pels casos que així ho requereixen, coordinar-se amb els PADs d’altres serveis del taller per, conjuntament amb l’staff tècnic, consensuar pautes d’atenció i vetllar pel correcte compliment i aplicació de les mateixes Atenció a les famílies

Requeriments mínims

Requisits

  • Experiència 1 anys
  • Competències / coneixements: cicles formatius de grau superior nivell alt de català windows (sistema operatiu) permís de conduir b integració social

Com inscriure's a la formació?

Enviar CV a rmps@ajrubi.cat

O inscriure’s a https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06041117

Persona de contacte: Rosa