Referent de l’Àrea d’orientació del Programa Làbora

Barcelona

Publicat el: 03/08/2023 |

Modalitat: |

Província: |

Àmbit: |

Salari: 2200€

- 2400€

/

Dades de l'oferta de treball

Publicada: 03/08/2023

Salari: 2200€

- 2400€

Modalitat de Treball:

Tipus de Contracte:

Tipus de Jornada:

Descripció de l'oferta de treball

Àmbit:

A la Fundació Intermedia cerquem un nou perfil de Referent de l’Àrea d’orientació per el Programa Làbora

El/a Referent de l’Àrea d’Orientació del Programa Làbora és el/la màxim/a responsable d’acompanyar l’equip d’orientació en el desenvolupament dels objectius previstos en el pla operatiu de la seva àrea, i en les tasques vinculades als reptes definits.

És la figura professional encarregada de desplegar el pla operatiu de l’àrea, d’impulsar la implementació de la metodologia de referència, de gestionar l’equip de professionals format per els/les orientadors/es laborals, d’identificar i fomentar les aliances i les col·laboracions estratègiques per l’àrea i d’implementar de manera transversal a tota l’activitat de la seva àrea d’actuació, la perspectiva de gènere.

Requisits:

Experiència en la posada en pràctica del model d’ocupabilitat per competències per garantir que pot assegurar la seva implementació en els processos d’atenció a les persones.

Experiència en programes d’atenció social amb col·lectius específics (persones sense llar, dones víctimes de violència masclista, majors de 50 anys, etc.) per poder adaptar i ajustar propostes d’intervenció personalitzades per cada grup d’incidència al que es dona atenció des del Programa.

Experiència en el treball amb el teixit associatiu i comunitari que asseguri un fort coneixement sobre les dinàmiques del tercer sector i agents claus comunitaris, el seu funcionament, requeriments i territorialització.

Experiència en la gestió i coordinació d’equips de treball que permeti disposar d’eines i recursos per a poder fer més efectives les reunions i els espais de treball que es lideren.

Ubicació:BARCELONA – BARCELONÈS – 08007 BARCELONA
Detall de les funcions del lloc de feina
Funcions del lloc de feina:

DESPLEGAMENT DEL PLA OPERATIU D’ÀREA: dinamitzar i impulsar l’execució del conjunt d’accions previstes en el pla operatiu de l’àrea d’orientació.

IMPLEMENTACIÓ METODOLÒGICA: Vetllar per la incorporació del Model de Competències i d’Ocupabilitat en totes les actuacions que fan referència a l’atenció a persones.

SEGUIMENT A L’EXECUCIÓ DE L’ACCIÓ: assegurar que les accions previstes en el pla operatiu de l’àrea d’orientació es desenvolupen en la forma i els temps previstos i que s’assoleixen els objectius definits.

GESTIÓ DE L’EQUIP DE PROFESSIONALS: gestionar els recursos humans, juntament amb la Responsable de l’Àrea d’Atenció a les Persones i els/les responsables de les Entitats Socials Làbora, i coordinar-los per tal que facin un treball en equip que permeti la consecució dels objectius del Programa.

SUPORT A L’EQUIP TÈCNIC D’ORIENTACIÓ: Acompanyar els/les professionals en el dia a dia per facilitar el desplegament de les funcions i tasques associades als seus perfils amb la màxima qualitat i eficiència possibles.

FOMENT DE LES ALIANCES I COL·LABORACIONS ESTRATÈGIQUES: Desplegar el seguiment executiu de les aliances i les col·laboracions estratègiques.

IMPLEMENTAR LA PERSPECTIVA DE GÈNERE: vetllar per la implementació de les polítiques d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones de manera transversal a totes les actuacions de l’àrea de responsabilitat.

Requisits
Experiència 2 anys. Experiència en la coordinació de programes d’orientació i inserció laboral, que asseguri els coneixements necessaris per planificar i fer seguiment de les actuacions pròpies de l’àrea de la que és referent.
Diplomatura o enginyeria tècnica
Estudis universitaris de l’àrea social
Català (parlat b2 – avançat, escrit b2 – avançat)
Espanyol (parlat b2 – avançat, escrit b2 – avançat)
Condicions del lloc de treball
Contracte laboral indefinit
Jornada completa
Salari mensual brut des de ‘2200’ fins a ‘2400’

Requeriments mínims

Experiència 2 anys. Experiència en la coordinació de programes d’orientació i inserció laboral, que asseguri els coneixements necessaris per planificar i fer seguiment de les actuacions pròpies de l’àrea de la que és referent.
Diplomatura o enginyeria tècnica
Estudis universitaris de l’àrea social
Català (parlat b2 – avançat, escrit b2 – avançat)
Espanyol (parlat b2 – avançat, escrit b2 – avançat)

Com inscriure's a la formació?

Inscriure’s al link: https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06047175

Persona de contacte: RRHH Fundacion Intermedia