Responsable pis joves tutelats

Sant Gregori

Publicat el: 28/02/2023 |

Modalitat: |

Província: |

Àmbit: |

/

Dades de l'oferta de treball

Publicada: 28/02/2023

Modalitat de Treball:

Tipus de Contracte:

Tipus de Jornada:

Descripció de l'oferta de treball

Àmbit:

Descripció de l’oferta

Assumeix l’impuls de l’acció coordinada i participativa de l’equip i esdevé responsable de l’assoliment dels objectius a nivell d’organització i gestió del servei davant l’entitat, la qual a través dels seus representants, respon del bon funcionament del mateix davant l’administració competent. Gestiona el servei amb criteris d’eficàcia i eficiència en les vessants; persones ateses, equip humà, recursos econòmics, recursos materials i d’infraestructura i processos d’intervenció compliment els objectius marcats en el projecte del servei, d’acord amb els criteris establerts per la Direcció de l’entitat.

GIRONA – GIRONÈS – 17164 SANT GREGORI

Detall de les funcions del lloc de feina

Orientar-se a l’acompliment dels objectius del servei; establint una organització adequada a les necessitats i encàrrec. Gestionar els ingressos i derivacions al servei, així com els processos d’atenció assignats. Responsabilitzar-se de les relacions institucionals amb serveis de referència, sobre els processos d’atenció. Coordinar la uniformitat en els protocols d’atenció i funcionament per prestar un servei de qualitat. Complir i fer complir les normatives d’aplicació. Responsabilitzar-se de la documentació marc del servei; PEC, RRI, PA, MA, de forma participativa. Vetllar pel compliment de terminis i la qualitat tècnica en la presentació de la documentació. Responsabilitzar-se de la planificació i gestió dels RRHH; seguiment del pla d’incorporació i seguiment continuat de la seva tasca, actualitzar i canalitzar amb cada membre de l’equip educatiu els calendaris de reunions amb els diferents agents de la xarxa, fer un seguiment continuat dels diferents torns d’equip (unificant criteris i vetllant pel compliment de la normativa) Executar les directrius establertes per la Direcció General.

Requeriments mínims

Requisits

  • Experiència 2 anys. Experiència en el col.lectiu de joves tutelats i en coordinació d’equips
  • Títol de grau
  • Pedagogia, psicologia, educació social , treball social
  • Català (parlat c1 – d.funcional, escrit c1 – d.funcional)
  • Competències / coneixements: formació específica en l’atenció al col·lectiu vinculat al servei; infància i adolescència, vih, drogodependències, etc. Itineraris d’orientació formativa, laboral i d’inclusió social. coneixement de la xarxa social i comunitària

Com inscriure's a la formació?

Enviar CV a jordiau@sinergia.org

O inscriure’s a https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06036004

Persona de contacte: Jordi Autet