Responsable Plataforma IntermediaJob

Barcelona

Publicat el: 30/09/2023 |

Modalitat: |

Província: |

Salari: 2000€

- 2400€

/

Dades de l'oferta de treball

Publicada: 30/09/2023

Salari: 2000€

- 2400€

Modalitat de Treball:

Tipus de Contracte:

Tipus de Jornada:

Descripció de l'oferta de treball

a figura professional del Responsable d’IntermediaJOB és aquella que s’encarrega d’assumir les funcions de desenvolupament i seguiment de projecte (plataforma IntJOB) en la vessant tecnològica, realitzar l’anàlisi de dades, la integració de sistemes d’IA (amb suport d’una empresa proveïdora externa) i vetllar pel bon encaix en la consecució d’objectius i metes de l’entitat.

Tindrà la missió d’aportar coneixement i habilitats de gestió tecnològica (es valoraran nocions de programació) així com experiències prèvies en la gestió i evolució de tecnologia de plataformes. El pla d’implantació del nou servei pivotarà al voltant de la figura del responsable d’IntermediaJOB i serà el nexe d’unió amb la resta d’Intermedia, treballant amb la direcció d’empresa per acompanyar en la consecució dels objectius.

Serà el/la responsable de pilotar les noves funcionalitats i millores en usabilitat i guiarà el procés d’incorporació de IA/Machine Learning (refinament i la millora contínua de l’algoritme), amb suport d’una empresa proveïdora externa, per a l’automatització del procés de matching que fa el millor encaix entre les candidatures disponibles i les vacants obertes.

En definitiva és la persona encarregada d’estar a tot dins del projecte d’evolució d’IntJOB. Dissenyar els requisits del client, coordinació amb el/la programador/a, les idees de disseny, l’experiència de l’usuari/ària, tot això sense perdre el focus i empenyent el projecte sempre cap endavant, preservant la missió social de l’entitat. En treballar amb tants fronts oberts alhora, la bona organització del/la professional pot suposar la diferència entre l’èxit o el fracàs del projecte.

Haurà de prendre decisions considerant globalment diferents aspectes (tècnics, econòmics, ambientals, entre d’altres) relacionats amb la gestió de projectes, identificar problemes, obstacles i oportunitats i saber proposar millores i trobar noves estratègies o solucions, amb responsabilitat i autonomia, planificant i organitzant les tasques per assolir els objectius del projecte en els terminis establerts i, alhora, comprometre’s amb el treball de qualitat, de forma clara i ordenada, mitjançant l’esforç, la constància i el desig de creixement personal i professional (la plataforma IntermediaJOB és un projecte que ha de créixer dins de l’entitat i el/la professional que s’incorpori tindrà l’oportunitat de créixer professionalment de la mà del projecte).

Ubicació:BARCELONA – BARCELONÈS – 08014 BARCELONA
Detall de les funcions del lloc de feina
Funcions i tasques:

● Dissenyar els requisits del producte a Client i la Gestió de Funcionalitats de la plataforma (canvis i millores a la plataforma per adaptar-la al nou sistema de diferents capes de servei).

· Poder programar solucions per algunes modificacions bàsiques de la plataforma.

● Especificar la qualitat de cada part lliurable.

● Estimar els recursos i els terminis necessaris.

● Fer de pont entre l’equip de desenvolupament d’IntJOB i Intermedia.

● Formació de l’equip d’Intermedia sobre noves funcionalitats.

● Desenvolupar i implementar el pla i processos per al projecte.

● Gestionar els canvis s’han de fer (en el desenvolupament del producte: millores, traducció al castellà i anglès)

● Guiar l’aprenentatge del nou sistema de machine learning, amb el suport d’una empresa proveïdora externa.

● Gestionar els KPI de desenvolupament del projecte ( resultats i avaluacions), Monitoritzar el progrés.

● Gestió part econòmica del projecte (part de pressupost destinada a desenvolupament i costos de millora)

● Gestionar els riscos, problemes i canvis que hi pugui haver al projecte.

● Mantenir una comunicació contínua amb els stakeholders.

Puntualment, realitzarà acompanyament a l’equip d’empresa en visites comercials per ensenyar les funcionalitats de la plataforma i ajudar a tancar nous clients per IntermediaJOB.

Requisits
Experiència 2 anys. Requeriments: grau: enginyeria de sistemes tic, enginyeria informàtica, enginyeria informàtica de gestió i sistemes d’informació, informàtica i serveis, enginyeria en organització industrial es valora formació complementària en sistemes operatius com unix i windows server 2003. o titulacions de formació superior de formació professionals relacionada. – es requereix un mínim de 6 a 12 mesos d’experiència laboral prèvia en projectes similars i/o relacionats.
Diplomatura o enginyeria tècnica
Diplomatura o enginyeria tècnica – informàtica-electrònica
Competències / coneixements: competències: competències tècniques: • nocions bàsiques de programació. coneixement i ús de les eines de gestió i control pressupostari d’un projecte. • domini dels instruments de planificació i control de gestió de forma integrada per optimitzar els recursos econòmics, materials i personals invertits en la implantació i desenvolupament d’un projecte. • capacitat de realitzar un procés bàsic de gestió del risc, identificant i analitzant qualitativament els principals riscos dels projectes esmentats, i establint estratègies i accions de resposta. • comprensió de l’impacte, la transcendència i la responsabilitat de determinades decisions sobre el desenvolupament d’un projecte més enllà del projecte. • ús de metodologies àgils • nocions dea user experience • nocions i interès sobre implantació de sistemes d’ia. • coneixements de yii competències bàsiques: • castellà • anglès • coneixements de programació competències transversals: – visió global estratègica – orientació a resultats. – organització i planificació. – comunicació.
Condicions del lloc de treball
Contracte laboral indefinit
Jornada completa
Salari mensual brut des de ‘2000’ fins a ‘2400’

Requeriments mínims

Experiència 2 anys. Requeriments: grau: enginyeria de sistemes tic, enginyeria informàtica, enginyeria informàtica de gestió i sistemes d’informació, informàtica i serveis, enginyeria en organització industrial es valora formació complementària en sistemes operatius com unix i windows server 2003. o titulacions de formació superior de formació professionals relacionada. – es requereix un mínim de 6 a 12 mesos d’experiència laboral prèvia en projectes similars i/o relacionats.
Diplomatura o enginyeria tècnica
Diplomatura o enginyeria tècnica – informàtica-electrònica
Competències / coneixements: competències: competències tècniques: • nocions bàsiques de programació. coneixement i ús de les eines de gestió i control pressupostari d’un projecte. • domini dels instruments de planificació i control de gestió de forma integrada per optimitzar els recursos econòmics, materials i personals invertits en la implantació i desenvolupament d’un projecte. • capacitat de realitzar un procés bàsic de gestió del risc, identificant i analitzant qualitativament els principals riscos dels projectes esmentats, i establint estratègies i accions de resposta. • comprensió de l’impacte, la transcendència i la responsabilitat de determinades decisions sobre el desenvolupament d’un projecte més enllà del projecte. • ús de metodologies àgils • nocions dea user experience • nocions i interès sobre implantació de sistemes d’ia. • coneixements de yii competències bàsiques: • castellà • anglès • coneixements de programació competències transversals: – visió global estratègica – orientació a resultats. – organització i planificació. – comunicació.

Com inscriure's a la formació?

Inscriure’s al link: https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06050799

Persona de contacte: RRHH Fundació Intermedia