Tècnica Administrativa Recursos Econòmics

Barcelona

Publicat el: 20/09/2022 |

Modalitat: |

Província: |

Salari: 1302€

- 1474€

/

Dades de l'oferta de treball

Publicada: 20/09/2022

Salari: 1302€

- 1474€

Modalitat de Treball:

Tipus de Contracte:

Tipus de Jornada:

Descripció de l'oferta de treball

Descripció de l’oferta

Té com a missió principal participar en la gestió eficient i eficaç dels recursos econòmics de l’entitat, contribuint a la viabilitat econòmica dels projectes, a la correcta imputació i comptabilització econòmica, al compliment de terminis i a l’establiment de criteris de millora de la viabilitat.

BARCELONA – BARCELONÈS – 08004 BARCELONA

Detall de les funcions del lloc de feina

Gestió comptable dels projectes i entitats: – Emissió de factures, imputació comptable i control de cobrament. – Elaboració dels pressupostos que se li assignin – Comptabilització i registre de costos – Emissió de pagaments bancaris – Seguiment de comptes bancaris i targetes vinculades – Detecció de desviacions de despesa i proposta de mesures correctores – Traçabilitat de la documentació vinculada a la gestió de caixa – Elaboració d’informes que se li encarreguin; control de costos, anàlisi de desviacions, propostes de millora, etc. – Participar en la gestió i tramitació d’impostos

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral indefinit
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut des de ‘1302’ fins a ‘1474’
  • Altres beneficis: retribució entre 1302 i 1474 euros bruts x 14 pagues

Requeriments mínims

Requisits

  • Experiència 2 anys. experiència professional: 2 anys d’experiència en els àmbits descrits en l’oferta
  • Administració i finances
  • Competències / coneixements: formació complementària; en pla anual comptable i gestions fiscals. Competències/habilitats necessàries per al desenvolupament en el lloc de treball: o orientació als resultats; optimitzar els recursos i el temps en la realització de les tasques per a l’assoliment dels resultats o qualitat de la feina ben feta; cercar l’excel·lència i la millora contínua, desenvolupant les funcions encomanades de forma rigorosa o iniciativa; actitud proactiva i resolutiva, involucrant-se satisfactòriament en la seva feina o capacitat d’aportar valor afegit a la feina; incrementar la qualitat i productivitat de les tasques desenvolupades o capacitat de gestionar diferents càrregues de feina o orientació a compliment de terminis i resultats, cercant la millora contínua

Com inscriure's a la formació?

Enviar CV a: jordiau@sinergia.org      o        Inscriure’s al link: https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06026037

Persona de contacte: Jordi Autet