Tècnica de Gestió de Recursos Econòmics

Barcelona

Publicat el: 16/08/2022 |

Modalitat: |

Província: |

/

Dades de l'oferta de treball

Publicada: 16/08/2022

Modalitat de Treball:

Tipus de Contracte:

Tipus de Jornada:

Descripció de l'oferta de treball

Té com a missió principal participar en la gestió eficient i eficaç dels recursos econòmics de l’entitat, contribuint a la viabilitat econòmica dels projectes, a la correcta imputació i comptabilització econòmica, al compliment de terminis i a l’establiment de criteris de millora de la viabilitat.

Ubicació:BARCELONA – BARCELONÈS – 08004 BARCELONA
Detall de les funcions del lloc de feina
Funcions a desenvolupar:
Gestió comptable dels projectes i entitats:
– Emissió de factures, imputació comptable i control de cobrament.
– Elaboració dels pressupostos que se li assignin
– Comptabilització i registre de costos
– Emissió de pagaments bancaris
– Seguiment de comptes bancaris i targetes vinculades
– Detecció de desviacions de despesa i proposta de mesures correctores
– Traçabilitat de la documentació vinculada a la gestió de caixa
– Elaboració d’informes que se li encarreguin; control de costos, anàlisi de desviacions, propostes de millora, etc.
– Participar en la gestió i tramitació d’impostos

Requisits
Títol fp de grau mig
Administració i finances
Català (parlat c1 – d.funcional, escrit c1 – d.funcional)
Competències / coneixements:  competències/habilitats necessàries per al desenvolupament en el lloc de treball: o orientació als resultats; optimitzar els recursos i el temps en la realització de les tasques per a l’assoliment dels resultats o qualitat de la feina ben feta; cercar l’excel·lència i la millora contínua, desenvolupant les funcions encomanades de forma rigorosa o iniciativa; actitud proactiva i resolutiva, involucrant-se satisfactòriament en la seva feina o capacitat d’aportar valor afegit a la feina; incrementar la qualitat i productivitat de les tasques desenvolupades o capacitat de gestionar diferents càrregues de feina o orientació a compliment de terminis i resultats, cercant la millora contínua
Condicions del lloc de treball
Contracte laboral indefinit
Jornada completa
Salari mensual brut 1302
Altres beneficis: 1302 x 14 pagues

Requeriments mínims

Títol fp de grau mig
Administració i finances
Català (parlat c1 – d.funcional, escrit c1 – d.funcional)
Competències / coneixements:  competències/habilitats necessàries per al desenvolupament en el lloc de treball: o orientació als resultats; optimitzar els recursos i el temps en la realització de les tasques per a l’assoliment dels resultats o qualitat de la feina ben feta; cercar l’excel·lència i la millora contínua, desenvolupant les funcions encomanades de forma rigorosa o iniciativa; actitud proactiva i resolutiva, involucrant-se satisfactòriament en la seva feina o capacitat d’aportar valor afegit a la feina; incrementar la qualitat i productivitat de les tasques desenvolupades o capacitat de gestionar diferents càrregues de feina o orientació a compliment de terminis i resultats, cercant la millora contínua

Com inscriure's a la formació?

Inscriure’s al link: https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06024042

Persona de contacte: Jordi