Tècnica de Selecció

Manlleu

Publicat el: 19/07/2023 |

Modalitat: |

Província: |

Àmbit: |

/

Dades de l'oferta de treball

Publicada: 19/07/2023

Modalitat de Treball:

Tipus de Contracte:

Tipus de Jornada:

Descripció de l'oferta de treball

Àmbit:

Uneix-te a l’equip de Selecció i ajuda’ns a assolir un repte important:
o Identificar i seleccionar els millors professionals en l’àmbit de la sostenibilitat, per contribuir a un futur més sostenible.
o Trobar noves eines i estratègies innovadores per captar talent especialitzat en sostenibilitat.

Les característiques de la vacant:

o El teu contracte serà indefinit.
o Treballaràs a jornada completa amb un horari flexible distribuït de dilluns a dijous de 8-9h a 17-18h i els divendres la teva jornada serà intensiva, de 8h a 15h.
o El nostre model de treball és híbrid i flexible, gaudiràs tant dels beneficis de teletreballar com de treballar a la nostra instal·lació a Manlleu.

El perfil professional que necessitem

Per a desenvolupar amb èxit aquest nou repte, estem cercant a una persona que aporti a l’equip els següents coneixements, experiència i competències. Continua llegint per saber si ets la persona que necessita el nostre equip!

o Formació i coneixements clau: Grau, Màster o Postgrau en Relacions Laborals, Psicologia, ADE, Sociologia o formació relacionada.
o Idiomes: Català C1, Castellà C1 i Anglès (B2). Realitzaràs entrevistes en anglès i mantindràs el contacte amb les companyes de l’àrea de persones a nivell internacional!
o Informàtica: Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint), Outlook, Google, Canva i LinkedIn.
o Disponibilitat per desplaçar-se a Manlleu 2 dies a la setmana.

Valorem també la formació específica i l’experiència a partir de 2 anys en:

o Entrevistes de selecció i dinàmiques de grup.
o Empreses de selecció de personal, en entorns dinàmics i amb un gran volum de seleccions.
o Selecció 3.0: experiència amb tècniques headhunting per trobar el millor talent (cerca booleana, networking).
o Formació complementaria en gestió de competències, personalitat, mindfulness o intel·ligència emocional.

Les teves competències i habilitats:

o Iniciativa, planificació i orientació a l’assoliment d’objectius.
o Flexibilitat i alta adaptabilitat al canvi.
o Proactivitat i autonomia.
o Identificació i compromís.
o Comunicació.
o Intel·ligència emocional.
o Treball en equip i cooperació.
o Nòmada digital.

Ubicació:BARCELONA – OSONA – 08560 MANLLEU
Detall de les funcions del lloc de feina
Com aportaràs valor a l’equip?

Un cop t’incorporis al nostre equip de Selecció, els teus reptes i responsabilitats seran les següents:

Gestionar i liderar globalment diferents processos de selecció:
o Redactar descripcions de llocs de treball: Crear i redactar descripcions detallades dels perfils professionals requerits per a les posicions vacants.
o Publicar i difondre les ofertes de treball (concretament a la pàgina web d’Anthesis Lavola i Linkedln).
o Realitzar la preselecció de currículums: Revisar els currículums rebuts i identificar els candidats més adequats per a cada posició.
o Realitzar entrevistes: Conduir entrevistes per avaluar les habilitats, experiència i aptituds de les persones candidates.
o Avaluar les competències: Utilitzar tècniques d’avaluació per mesurar les habilitats tècniques i les competències professionals de les persones candidates.
o Assessorar a les persones responsables de les àrees: Donar suport i assessorament en la presa de decisions de selecció, basant-se en l’avaluació de les persones candidates.
o Fer un seguiment del procés de selecció: Mantenir una comunicació fluïda amb les persones candidates durant tot el procés de selecció i proporcionar-ne una retroalimentació constructiva.
o Coordinar entrevistes: Organitzar i coordinar entrevistes amb les persones candidates i les persones responsables de les àrees.
o Negociar la incorporació i notificar l’oferta econòmica amb la persona seleccionada i comunicar a l’equip de selecció i la persona responsable de l’àrea, l’èxit de la mateixa.
Participar activament en la cerca i millora de tècniques de captació de talent.
Emetre certificats de naturalesa diversa sol·licitats per les persones treballadores.
Altres tasques derivades de les necessitats dels projectes.

Condicions del lloc de treball
Contracte laboral indefinit
Jornada completa

Requeriments mínims

o Formació i coneixements clau: Grau, Màster o Postgrau en Relacions Laborals, Psicologia, ADE, Sociologia o formació relacionada.
o Idiomes: Català C1, Castellà C1 i Anglès (B2). Realitzaràs entrevistes en anglès i mantindràs el contacte amb les companyes de l’àrea de persones a nivell internacional!
o Informàtica: Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint), Outlook, Google, Canva i LinkedIn.
o Disponibilitat per desplaçar-se a Manlleu 2 dies a la setmana.

Valorem també la formació específica i l’experiència a partir de 2 anys en:

o Entrevistes de selecció i dinàmiques de grup.
o Empreses de selecció de personal, en entorns dinàmics i amb un gran volum de seleccions.
o Selecció 3.0: experiència amb tècniques headhunting per trobar el millor talent (cerca booleana, networking).
o Formació complementaria en gestió de competències, personalitat, mindfulness o intel·ligència emocional.

Com inscriure's a la formació?

Inscriure’s al link: https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06045627

Persona de contacte: Sarah