Tècnica d’Innovació

Barcelona

Publicat el: 23/06/2022 |

Modalitat: |

Província: |

Salari: 1644€

- 1779€

/

Dades de l'oferta de treball

Publicada: 23/06/2022

Salari: 1644€

- 1779€

Modalitat de Treball:

Tipus de Contracte:

Tipus de Jornada:

Descripció de l'oferta de treball

D’INNOVACIÓ, GESTIÓ DE PROJECTES I MILLORA CONTÍNUA PER O.N.L. DEL TERCER SECTOR SOCIAL
Té com a missió principal participar en el disseny de nous projectes, actualitzacions i millora contínua de projectes d’atenció, formació i ocupació de les entitats membres de la Coordinadora Sinergia Social. Atenent noves oportunitats de projecte, segons convocatòries de subvencions, licitacions, provisions, etc així com noves oportunitats de projectes derivat del desenvolupament missional i estratègic de les entitats. Participa en la fase de justificació tècnica dels mateixos i ofereix el suport necessari per garantir la correcta execució.

Ubicació:BARCELONA – BARCELONÈS – 08004 BARCELONA
Detall de les funcions del lloc de feina
Funcions a desenvolupar:
– Identificar i elaborar les possibilitats d’innovació i recerca de nous projectes per les entitats; identificant de forma permanent fons de referència per la innovació i millora contínua, definint i elaborant els diferents projectes, creant informes i altres continguts relacionats amb l’execució i seguiment
– Seguiment diari de les fonts oficials com el DOGC, e- tauler, plataforma de contractació, etc per detectar noves oportunitats, tràmits d’actualització i/o d’altres resolucions d’aplicació als projectes i serveis de les entitats membres.
– Realitzar les tramitacions tècniques i administratives de la presentació de projectes mitjançant aplicatius com l’OVT, CTR, GIA, plataformes de contractació (Generalitat, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Tarragona), sobres digitals etc.
– Gestió dels processos administratius vinculats a les licitacions, acreditacions, pròrrogues i requeriments dels projectes i serveis desenvolupats per les entitats: anàlisi de plecs, elaboració de matrius, de documentació, revisió de clàusules, anàlisi i elaboració d’ofertes econòmiques, tramitació de la documentació.
– Actualització i verificació constant de la normativa d’aplicació multisectorial d’aplicació en els serveis de les entitats de la Coordinadora així com, elaboració dels protocols que s’escaiguin per la seva implementació.
– Anàlisi econòmic de viabilitat de projectes, així com elaboració de pressupostos, informes de viabilitat i d’ofertes econòmiques.
– Justificació tècnica de projectes i subvencions, així com la seva tramitació.
– Participar en els processos de gestió de projectes que se li assignin

Requisits
Experiència 3 anys.  experiència professional: 3 anys d’experiència en els àmbits descrits en l’oferta
Títol de grau
Grau en gestió pública, ciències polítiques, sociologia, dret o similars
Català (parlat c1 – d.funcional, escrit c1 – d.funcional)
Competències / coneixements:  formació complementària; valorable en procés administratiu, licitacions públiques, llei de subvencions, normativa d’aplicació a serveis socials, etc.  competències tècniques: o coneixement dels portals oficials de gestió de subvencions, licitacions i tràmits administratius o coneixement de les normatives d’aplicació a projectes de prestació de serveis o coneixement del tercer sector
Condicions del lloc de treball
Contracte laboral indefinit
Jornada completa
Salari mensual brut des de ‘1644’ fins a ‘1779’
Altres beneficis: la retribució és per 14 pagues

Requeriments mínims

Experiència 3 anys.  experiència professional: 3 anys d’experiència en els àmbits descrits en l’oferta
Títol de grau
Grau en gestió pública, ciències polítiques, sociologia, dret o similars
Català (parlat c1 – d.funcional, escrit c1 – d.funcional)
Competències / coneixements:  formació complementària; valorable en procés administratiu, licitacions públiques, llei de subvencions, normativa d’aplicació a serveis socials, etc.  competències tècniques: o coneixement dels portals oficials de gestió de subvencions, licitacions i tràmits administratius o coneixement de les normatives d’aplicació a projectes de prestació de serveis o coneixement del tercer sector

Com inscriure's a la formació?

Inscriure’s al link: https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/list/sinergia%20social

Persona de contacte: Jordi Autet