Tècnica d’Orientació Laboral

Girona

Publicat el: 27/10/2023 |

Modalitat: |

Província: |

Àmbit: |

- 1800€

/

Dades de l'oferta de treball

Publicada: 27/10/2023

- 1800€

Modalitat de Treball:

Tipus de Contracte:

Tipus de Jornada:

Descripció de l'oferta de treball

Àmbit:

Les funcions del Tècnic/a d’Orientació Laboral seran:

Tasques d’informació, orientació i acompanyament en el procés formatiu i d’inserció del col.lectiu atès. Atenció individual, accions tutorials i dinamització de grups. Acompanyament en el treball del pla d’acció. Elaboració d’informes i control documental.

Competències transversals: 

 • Gestió emocional
 • Comunicació
 • Planificació i organització
 • Relació interpersonal
 • Flexibilitat
 • Disposició i capacitat per a l’aprenentatge
 • Saber gestionar documentació relacionada amb l’atenció i l’activitat d’un programa o servei (fitxes de l’alumne, llistes d’assistència, etc.)
 • Conèixer el funcionament i característiques del mercat laboral actual així com els sectors d’activitat i les diferents ocupacions existents
 • Domini del model d’ocupabilitat per competències en els diferents àmbits d’aplicació
 • Conèixer les especificitats en l’atenció a col·lectius en situació de vulnerabilitat
 • Saber elaborar i actualitzar temaris didàctics perquè el/les usuaris/es disposin de mòduls teòrics i pràctics: elaboració de CV, carta de presentació, processos de selecció, la recerca de feina, etc.)
 • Coneixements sobre perspectiva de gènere i/o violència masclista
 • Conèixer les tècniques de dinamització de grups, realització de dinàmiques grupals, simulacions i role-playing

Condicions laborals:

Lloc de treball: Girona

Contracte FIX DISCONTINUU .

Incorporació: Desembre 2023

Horari: 38,5 hores

Retribució: Segons Coveni Acció Social

Requeriments mínims

 Per participar en el procés de selecció els/les candidats/es, hauran de disposar de:

– Titulació universitària: Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia.

– Català i castellà: parlat i escrit correctament.

– Valorable experiència en les tasques descrites d’orientació laboral i amb col.lectiu en risc d’exclusió social.

– Disponibilitat per incorporació Immediata

Com inscriure's a la formació?

Inscriure’s al link:

https://plataforma.intermediajob.com/oferta/19708

Persona de contacte: Nuria Poch