Tècnica en Gestió de Projectes Next Generation

Barcelona

Publicat el: 01/09/2023 |

Modalitat: |

Província: |

/

Dades de l'oferta de treball

Publicada: 01/09/2023

Modalitat de Treball:

Tipus de Contracte:

Tipus de Jornada:

Descripció de l'oferta de treball

La persona s’incorporarà a l’eix estratègic d’enfortiment en l’àmbit d’innovació i reportarà a la direcció de la federació. La missió del lloc de treball és encarregar-se de la gestió tècnica, sol·licitud i justificació dels projectes d’innovació social i europeus.

REQUISITS IMPRESCINDIBLES

· Persona graduada o llicenciada universitaria, preferentment en carreres tecnològiques.

· Coneixements de gestió i justificació de projectes nacionals i europeus.

· Experiència de 2 anys de desenvolupament posicions similars.

· Domini de la llengua catalana, nivell C1 (escrit i parlat).

· Domini de la llengua castellana (escrit i parlat)

· Domini de la llengua anglesa First Certificated (escrit i parlat).

· Domini de les eines TIC i ofimàtica.

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

· Organització i planificació

· Capacitat analítica i de treball en equip.

· Habilitats de comunicació.

· Proactivitat i iniciativa.

· Gestió de projectes, seguiment i control.

S’OFEREIX

· Incorporació immediata

· Contracte indefinit a mitja jornada.

· Retribució: 11.750€ a mitja jornada

· Incorporació a una organització orientada a les persones, amb bon ambient de treball, amb bones condicions de treball combinant jornada presencial i telemàtica.

· Integració a una federació d’entitats consolidada, amb 30 anys de funcionament, referent a Catalunya.

· Ubicació: Barcelona

Ubicació:BARCELONA – BARCELONÈS – 08014 BARCELONA
Detall de les funcions del lloc de feina
Gestió i seguiment dels projectes d’R+D+i (recerca+desenvolupament+innovació): redacció de projectes, identificació i cerca de fons de finançament, seguiment tècnic i econòmic dels projectes en curs, justificacions i auditories. Cerca, identificació i sol·licituds de noves oportunitats de finançaments dels projectes existents o d’altres nous que es puguin generar.

FUNCIONS PRINCIPALS

· Gestió i seguiment dels projectes d’R+D+i (recerca+desenvolupament+innovació): redacció de projectes, identificació i cerca de fons de finançament, seguiment tècnic i econòmic dels projectes en curs, justificacions i auditories. Cerca, identificació i sol·licituds de noves oportunitats de finançaments dels projectes existents o d’altres nous que es puguin generar.

· Dedicació als projectes NEXT GENERATION EU.

· Coordinació amb el project manager i amb els espais generats per la federació pel seguiment dels projectes.

· Acompanyament, orientació, suport i seguiment a les entitats federades pel correcte desenvolupament dels projectes.

· Promoció de projectes col.laboratius entre les entitats membre.

Requisits
Experiència 2 anys. persona graduada o llicenciada universitaria, preferentment en carreres tecnològiques. · coneixements de gestió i justificació de projectes nacionals i europeus. · experiència de 2 anys de desenvolupament posicions similars.
Diplomatura o enginyeria tècnica
Diplomatura o enginyeria tècnica – educació social
Condicions del lloc de treball
Contracte laboral indiferent
Jornada parcial matí (20 hores – jornada setmanal)
Salari mensual brut des de ‘1000’ fins a ‘1200’

Requeriments mínims

Experiència 2 anys. persona graduada o llicenciada universitaria, preferentment en carreres tecnològiques. · coneixements de gestió i justificació de projectes nacionals i europeus. · experiència de 2 anys de desenvolupament posicions similars.
Diplomatura o enginyeria tècnica
Diplomatura o enginyeria tècnica – educació social

Com inscriure's a la formació?

Inscriure’s al link: https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06048982

Persona de contacte: RRHH Fundació Intermedia