Tècnica en gestió de projectes – Next Generation

Barcelona

Publicat el: 17/05/2023 |

Modalitat: |

Província: |

Àmbit: |

/

Dades de l'oferta de treball

Publicada: 17/05/2023

Modalitat de Treball:

Tipus de Contracte:

Tipus de Jornada:

Descripció de l'oferta de treball

Àmbit:

Descripció de l’oferta

LLOC DE TREBALL La persona s’incorporarà a l’eix estratègic d’enfortiment en l’àmbit d’innovació i reportarà a la direcció de la federació. La missió del lloc de treball és encarregar-se de la gestió tècnica, sol·licitud i justificació dels projectes d’innovació social i europeus. FUNCIONS PRINCIPALS · Gestió i seguiment dels projectes d’R+D+i (recerca+desenvolupament+innovació): redacció de projectes, identificació i cerca de fons de finançament, seguiment tècnic i econòmic dels projectes en curs, justificacions i auditories. Cerca, identificació i sol·licituds de noves oportunitats de finançaments dels projectes existents o d’altres nous que es puguin generar. · Dedicació als projectes NEXT GENERATION EU. · Coordinació amb el project manager i amb els espais generats per la federació pel seguiment dels projectes. · Acompanyament, orientació, suport i seguiment a les entitats federades pel correcte desenvolupament dels projectes. · Promoció de projectes col.laboratius entre les entitats membre.

BARCELONA – BARCELONÈS – 08025 BARCELONA

Detall de les funcions del lloc de feina

FUNCIONS PRINCIPALS · Gestió i seguiment dels projectes d’R+D+i (recerca+desenvolupament+innovació): redacció de projectes, identificació i cerca de fons de finançament, seguiment tècnic i econòmic dels projectes en curs, justificacions i auditories. Cerca, identificació i sol·licituds de noves oportunitats de finançaments dels projectes existents o d’altres nous que es puguin generar. · Dedicació als projectes NEXT GENERATION EU. · Coordinació amb el project manager i amb els espais generats per la federació pel seguiment dels projectes. · Acompanyament, orientació, suport i seguiment a les entitats federades pel correcte desenvolupament dels projectes. · Promoció de projectes col.laboratius entre les entitats membre. REQUISITS IMPRESCINDIBLES · Persona graduada o llicenciada universitaria, preferentment en carreres tecnològiques. · Coneixements de gestió i justificació de projectes nacionals i europeus. · Experiència de 2 anys de desenvolupament posicions similars. · Domini de la llengua catalana, nivell C1 (escrit i parlat). · Domini de la llengua castellana (escrit i parlat) · Domini de la llengua anglesa First Certificated (escrit i parlat). · Domini de les eines TIC i ofimàtica. COMPETÈNCIES PROFESSIONALS · Organització i planificació · Capacitat analítica i de treball en equip. · Habilitats de comunicació. · Proactivitat i iniciativa. · Gestió de projectes, seguiment i control. S’OFEREIX · Incorporació immediata · Contracte indefinit a mitja jornada. · Retribució: 11.750€ a mitja jornada · Incorporació a una organització orientada a les persones, amb bon ambient de treball, amb bones condicions de treball combinant jornada presencial i telemàtica. · Integració a una federació d’entitats consolidada, amb 30 anys de funcionament, referent a Catalunya. · Ubicació: Barcelona

Requeriments mínims

Requisits

  • Experiència 2 anys. Requisits imprescindibles · persona graduada o llicenciada universitaria, preferentment en carreres tecnològiques. · coneixements de gestió i justificació de projectes nacionals i europeus. · experiència de 2 anys de desenvolupament posicions similars. · domini de la llengua catalana, nivell c1 (escrit i parlat). · domini de la llengua castellana (escrit i parlat) · domini de la llengua anglesa first certificated (escrit i parlat). · domini de les eines tic i ofimàtica.
  • Diplomatura o enginyeria tècnica
  • Diplomatura o enginyeria tècnica – informàtica-electrònica

Com inscriure's a la formació?

Enviar CV a intermedia@fundaciointermedia.org

O inscriure’s a https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06041271

Persona de contacte: Núria Poch