Tècnica Gestora d’Immobles (Fundació del 3r. Sector Social)

Barcelona

Publicat el: 02/11/2022 |

Modalitat: |

Província: |

Àmbit: |

Salari: 1474€

- 1474€

/

Dades de l'oferta de treball

Publicada: 02/11/2022

Salari: 1474€

- 1474€

Modalitat de Treball:

Tipus de Contracte:

Tipus de Jornada:

Descripció de l'oferta de treball

Àmbit:

Descripció de l’oferta

Gestiona i supervisa el parc d’habitatges posat a disposició dels serveis d’atenció de l’entitat, ocupant-se del control i vigència dels contractes d’arrendament, subministres, assegurançes, etc, amb la finalitat de garantir la màxima eficàcia i eficiència en el subministrament d’habitatges per a les persones ateses.

BARCELONA – BARCELONÈS – 08004 BARCELONA

Detall de les funcions del lloc de feina

Participar en el procés de detecció i selecció d’ofertes d’habitatge segons les necessitats dels serveis d’atenció. Gestionar els aspectes de contractació de lloguers; supervisant condicions, dipòsits i temporalitats segons els criteris establerts per l’entitat. Així com les gestions pertinents per garantir la seva vigència o extinció, segons necessitat del servei. Gestionar els canvis i domiciliacions de subministraments, així com els contractes de subministres que més s’ajustin als usos de l’habitatge (potències, tarifes, proveïdors/es, etc). Participar en el manteniment i actualització de l’inventari i dotació d’utillatge per garantir l’habitabilitat dels habitatges. Mantenir la traçabilitat de la informació i les gestions realitzades. Participar en les gestions necessàries per si s’escau, realitzar l’alta de l’habitatge al RESES Gestionar l’ajut de la xarxa d’habitatges d’inclusió que siguin d’aplicació als pisos de l’entitat. Reportar i fer d’enllaç a la direcció de la UTE envers el desenvolupament i incidències de l’encàrrec. Altres què se li encarreguin des de la Direcció

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral indefinit
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut 1474
  • Altres beneficis: 1474 bruts x 14 pagues

Requeriments mínims

Requisits

  • Experiència 2 anys. Experiència en funcions i tasques similars
  • Títol fp de grau superior
  • Cicle de grau superior en administració i finances
  • Català (parlat c1 – d.funcional, escrit c1 – d.funcional)
  • Competències / coneixements: – cicle de grau superior en administració i – gestió i administració pública – administració i direcció d’empreses
  • Disponibilitat de vehicle: automòbil

Com inscriure's a la formació?

Enviar CV a: jordiau@sinergia.org    o    Inscriure’s al link: https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06029127

Persona de contacte: Jordi Autet