Tècnica informàtica de sistemes

Barcelona

Publicat el: 06/05/2022 |

Modalitat: |

Província: |

Salari: 1302€

- 1474€

/

Dades de l'oferta de treball

Publicada: 06/05/2022

Salari: 1302€

- 1474€

Modalitat de Treball:

Tipus de Contracte:

Tipus de Jornada:

Descripció de l'oferta de treball

Integrar-se en l’equip de plataforma tecnològica de l’organització per la planificació, implantació i seguiment dels sistemes TIC de l’organització.

Gestió del sistema de virtualització, especialment en els àmbits: o Creació, actualització e implantació de Plantilles de configuració de virtualitzacions. – Copies, restauracions i configuracions d’elements virtualitzats. – Gestió i distribució de recursos assignats a la virtualització. – Monitorització de rendiment i successos de l’entorn virtualitzat – Encapsulament isolat de diferents elements virtualitzats – Altes, baixes i gestió de permisos d’usuaris, grups i recursos del sistema -Configuració, gestió i supervisió de servidors – Altes/baixes de certificats

Altres beneficis: retribució x14 pagues

Requeriments mínims

  • Experiència 2 anys. valorable 2 anys d’experiència en els àmbits descrits en l’oferta
  • TÍTOL FP DE GRAU SUPERIOR
  • informàtica
  • català (parlat c1 – d.funcional, escrit c1 – d.funcional)
  • Competències / coneixements: o Capacitat de auto-aprenentatge i adaptació a noves tecnologíes o Flexibilitat per trobar solucions a situacions que interrompen el servei en producció i requereixen aplicar un nou enfoc tècnics per resoldre el bloqueig. o Capacitat per gestionar intervencions de proveïdors. o Experiència en treball en equip mantenint un bon nivell de comunicació interna i externa que faciliti la coordinació.

Com inscriure's a la formació?

 Inscriure’s en el link: https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06017106

Persona de contacte: Jessica