Tècnica Serveis de Prestacions- Girona

Girona

Publicat el: 16/08/2022 |

Modalitat: |

Província: |

Salari: 23340€

- 23340€

/

Dades de l'oferta de treball

Publicada: 16/08/2022

Salari: 23340€

- 23340€

Modalitat de Treball:

Tipus de Contracte:

Tipus de Jornada:

Descripció de l'oferta de treball

S’encarrega de l’atenció educativa dels joves vinculats al servei en el marc de la valoració i seguiment de les persones joves extutelades de la DGAIA, dependents de l’ASJTET, que poden ser beneficiaries de rebre prestacions segons el marc normatiu aplicable.
Acompanyant als joves en el compliment dels requisits d’accés a la prestació, elaboració, vinculació i compliment del pla de treball en els àmbits relatius a habitatge, formació i treball, jurídic, gestió econòmica, salut, familiar i comunitari. Té la responsabilitat professional del funcionament educatiu del servei (d’acord amb el PEC i la documentació que se’n desprèn) i què el procés dels joves sigui allò acordat als plans de Treball Individual (PTI).

Ubicació:GIRONA – GIRONÈS – 17003 GIRONA
Detall de les funcions del lloc de feina
Actuar de referent de tot el procés d’intervenció per cada persona jove assignada
Realitzar el diagnòstic individual i del context de la persona jove extutelada en relació a la seva emancipació, identificant demandes i necessitats, per l’elaboració del PTI. En cas que no es pugui elaborar un PTI, justificar-ho mitjançant informe de denegació.
Dissenyar i desenvolupar el projecte personal de la persona jove i reflectiur-ho en un PTI.
Assegurar la viabilitat del PTI, amb coordinació amb la resta de recursos i professionals, cercant la màxima coherència i eficàcia.
Mediar entre la persona jove i el seu context, afavorint el contacte amb el seu entorn social.
Desenvolupar l’acció tutorial i avaluar l’assoliment dels objectius marcats.
Elaborar informes; cada 6 mesos caldrà fer arribar un informe de revisió del pla de treball de cadascun de les persones joves assignades així com els informes que motivin la suspensió o extinció de la prestació econòmica atorgada a la persona jove extutelada.
Participació activa en els projectes i activitats del servei que se li assignin; mentoria, capacitació digital, etc.
Altres què se li encarreguin des de la Direcció

Requisits
Experiència 2 anys. Diplomatura o grau en ciències socials; educació social, treball social/ altres de l’àmbit formació i/o educació especialitzada en joves i processos d’emancipació. coneixement del circuit de protecció a la infància experiència en funcions i tasques similars
Títol de grau
Diplomatura o grau en ciències socials; educació social, treball social/ altres de l’àmbi
Competències / coneixements: diplomatura o grau en ciències socials; educació social, treball social/ altres de l’àmbit
Condicions del lloc de treball
Contracte laboral indefinit
Jornada completa
Salari mensual brut 1945
Altres beneficis: – retribució de 1.945€ bruts mensuals per 12 pagues / 23.340€ bruts anuals

Requeriments mínims

Experiència 2 anys. Diplomatura o grau en ciències socials; educació social, treball social/ altres de l’àmbit formació i/o educació especialitzada en joves i processos d’emancipació. coneixement del circuit de protecció a la infància experiència en funcions i tasques similars
Títol de grau
Diplomatura o grau en ciències socials; educació social, treball social/ altres de l’àmbi
Competències / coneixements: diplomatura o grau en ciències socials; educació social, treball social/ altres de l’àmbit

Com inscriure's a la formació?

Inscriure’s al link: https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06024518

Persona de contacte: Jordi