Treballadora social per Coordinació tècnica de Servei d’Atenció Domiciliària

Parets del Vallès

Publicat el: 30/08/2023 |

Modalitat: |

Província: |

Àmbit: |

/

Dades de l'oferta de treball

Publicada: 30/08/2023

Modalitat de Treball:

Tipus de Contracte:

Tipus de Jornada:

Descripció de l'oferta de treball

Àmbit:

El servei de Rubí Forma necessita incorporar personal treballador social a centre d’acollida per a persones refugiades amb horari de dilluns a divendres de 9 a 13h i amb ubicació a Parets del Vallès.
Informem que les persones interessades en aquesta oferta seran contactades pel nostre centre RUBÍ FORMA mitjançant correu electrònic per tal de vehicular la candidatura amb la gestió d’aquesta oferta de treball.

Ubicació:BARCELONA – VALLÈS ORIENTAL – 08150 PARETS DEL VALLÈS
Detall de les funcions del lloc de feina
Atenció individual o grupal a les persones usuàries
Coneixement dels manuals de gestió de procediments; protocols i instruccions internes; programes informàtics que s’apliquen
Realització d’entrevistes de seguiment social (individual i familiar)
Planificació, elaboració i seguiment d’itineraris d’acollida i integració
Elaboració d’informes d’intervenció, seguiment i derivació
Diagnòstic, identificació de necessitats, i valoració, gestió, seguiment de la justificació d’ajuts econòmics
Facilitar l’accés de les persones beneficiàries del programa als recursos públics existents
Derivació a altres entitats i recursos externs
Garantir la comunicació i la coordinació amb serveis públics socials i altres entitats
Realització d’informes del programa: justificació, seguiment i avaluació del programa; memòries; detecció de necessitats i elaboració de propostes de noves accions i/o línies de treball
Coordinació amb l’equip humà adscrit al programa i a l’entitat
Participació i/o desenvolupament i aplicació de les activitats formatives realitzades per l’entitat
Participació activa en reunions internes o externes

Requisits
Experiència 1 mesos
Competències / coneixements: diplomatures o equivalent es requereix formació específica en l’atenció i acompanyament a persones migrades i/o sol·licitants de protecció internacional
Condicions del lloc de treball
Contracte laboral indefinit
Jornada parcial (20 hores – jornada setmanal)
Altres beneficis: sou orientatiu: 16.100€ bruts anuals (20 hores setmanals)

Requeriments mínims

Experiència 1 mesos
Competències / coneixements: diplomatures o equivalent es requereix formació específica en l’atenció i acompanyament a persones migrades i/o sol·licitants de protecció internacional

Com inscriure's a la formació?

Inscriure’s al link: https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06048626

Persona de contacte: Rosa