Política Privacitat

Llei de protecció de dades

Clàusula de sol·licitud de dades personals per a usuàries:

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: En compliment del nou Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, t’informem del següent:

 1. La responsable de les dades facilitades lliurement a la Plataforma web és Plataforma Somdones SL, amb CIF B67656413, i correu electrònic: somdones.cat@gmail.com
 2. En nom de l’organització tractem la informació que ens facilites per tal d’oferir el servei i els nexes cap a altres dones i entitats.
 3. La finalitat de la plataforma-web és connectar dones professionals amb l’objectiu de crear sinergies per la creació d’empreses i impulsar projectes, amb l’objectiu de respondre a les necessitats del moment de crisi actual que vivim.
 4. Totes les usuàries de la plataforma accedeixen a fer públiques les dades publicades per elles mateixes, per a ser connectades.
 5. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.
 6. Tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Així mateix sol·licitem la teva autorització per a que les teves dades i anuncis siguin publicats a la nostra plataforma-web.

Política de privacitat de la plataforma web Somdones.cat

Informació bàsica sobre Protecció de Dades 
Persona responsablePlataforma Somdones SL – CIF: B67656413
FinalitatPlataforma web o punt de trobada online de dones de Catalunya
Finalitat ampliada del tractament de les dadesIncorporació de les dades de les usuàries interessades per a oferir els seus serveis professionals, posar anuncis de feina, formacions i altres connexions que facilitin la seva millora professional.
Legitimació

Consentiment de les usuàries interessades en publicar les seves dades per a oferir els seus serveis professionals, posar anuncis de feina, formacions i altres connexions que facilitin la seva millora professional.

S’informarà a l’interessada que la finalitat principal no està supeditada al consentiment de les dades que no siguin necessàries per a aquesta finalitat principal, ja que en cas contrari el consentiment no tindria la consideració d’atorgat lliurement.

Persones destinatàriesNo es cediran dades a tercers.
DretsTé dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament, així com dret a retirar el consentiment prestat, i dret a reclamar davant l’Autoritat de control.
ProcedènciaLa font de les dades procedeix de la usuària o persona interessada a través de formularis web.
Categoria de les dades demanades

Les dades demanades son dades no sensibles, és a dir:

 • Dades d’identificació
 • Dades de serveis prestats i formacions
 • Direccions postals o electròniques
 • Imatges de perfil
 • Links a xarxes socials

Sol·licita informació sobre el Programa DONES AMB IMPACTE